Anasayfa Isı Transfer İlkeleri
Isı Transfer İlkeleri

Isı Transferi Nedir?

  • Isı her zaman sıcak taraftan soğuk tarafa doğru hareket eder. Sıcaklığı dengelenmeye çalışır.
  • Sıcaklık farkı olmalıdır. Sıcaklık farkı ısı transferi için zorlayıcı etkendir.
  • Sıcak taraftan soğuk kısıma iletilen ısı her zaman birbirine eşittir. (Ortamdan kazanılan veya verilen ısı hariç).

Qsıcak = Qsoğuk

Isı Transferinin üç çeşidi vardır:

  • Işınım - Radyasyon
  • Taşıma - Konduksiyon
  • Isı Yayım - Konveksiyon

Hepsi aynı anda gerçekleşebilir.

 

Plakalı EşanjörRadyasyon

Bir kütleden diğerine değme olmadan gerçekleşen ısı transferidir.

Isı ortamda elektromanyetik dalga hareketi ile iletilir ve soğuk kütlede soğurularak ısıya dönüşür.

 

Plakalı EşanjörKonduksiyon

Bir kütleden diğerine fiziksel kontak sayesinde oluşan ısı transferidir.

 

Plakalı EşanjörKonveksiyon (Hareketle Isı Transferi)

Isının bir sıvı gaz veya karışımının yardımı ile transferidir. Yoğunluktaki değişim sıvının sirkülasyonuna neden olacaktır. Yeni parçacıklar her zaman ısıtıcı kütleye ısı almak için yaklaşacaklardır.